Polityka plików cookies

1. Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz nasza witrynę, możemy umieszczać pewne informacje w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym w formie pliku “cookie”; umożliwia on nam automatyczne rozpoznanie Ciebie (kiedy odczytamy plik cookie) podczas następnych odwiedzin.

Piki cookie pomagają nam na kilka sposobów. Na przykład, umożliwiają adaptację tej witryny, aby była lepiej dostosowana do Twoich potrzeb lub przechowywanie Twojego hasła, abyś nie musiał wprowadzać go ponownie za każdym razem.

W tabeli dostępnej w tutaj znajdziesz przegląd plików cookie, jakie wykorzystujemy w przypadku tej konkretnej witryny. Poniżej znajdziesz przeznaczenie, datę upływu ważności oraz charakter tych plików cookie

Możesz wybrać zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie. Twoje opcje decyzyjne, które pliki cookie mogą być umieszczone lub odczytywane z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego zostały wymienione poniżej. Kiedy nie zaakceptujesz plików cookie określonych poniżej jako "Ściśle wymagane", Twoje odwiedziny w tej witrynie nie będą możliwe Jeśli odrzucisz inne pliki cookie, pewne oferty, funkcje lub zasoby naszej witryny mogą nie działać prawidłowo i możesz doświadczyć pewnej utraty wygody bądź funkcjonalności.

2. Typy plików cookie

Kiedy odwiedzasz te witrynę, mogą być wykorzystane następujące typy plików cookie:

Okres przechowywania
Objaśnienie pliku cookie
Sesyjne Są automatycznie usuwane, kiedy zamkniesz swoją przeglądarkę
Trwałe Są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, dopóki nie upłynie data ważności, zdefiniowana poniżej

Strona odpowiedzialna Objaśnienie pliku cookie
Tej samej firmy Są umieszczane przez kontroler danych (lub którykolwiek z jego procesorów) będący operatorem odwiedzanej przez Ciebie witrynę, określoną adresem URL, który wyświetla się na pasku adresowym przeglądarki (oznacza to: są one umieszczane przez nas)
Innej firmy Są umieszczane przez kontrolery danych, które nie operują witryną aktualnie odwiedzaną przez Ciebie (co oznacza: nie są umieszczane przez nas)

3. Kategorie plików cookie

Typy plików cookie Opcje zarządzania
Ściśle wymagane – oznacza to, że odwiedziny tej witryny nie będą możliwe, jeśli takie pliki cookie zostaną wyłączone Gdybyś chciał wyłączyć cookie, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) , aby:
natychmiast usunąć pliki cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego,
zablokować pliki cookie,
wyświetlać ostrzeżenie, zanim pliki cookie zostaną umieszczone.

Jeżeli usuniesz lub wyłączysz te pliki cookie, Twoje odwiedziny tej witryny nie będą możliwe

Funkcjonalne – oznacza to, że nie będziemy w stanie zapewnić funkcjonalności żądanej przez Ciebie, jeśli takie pliki cookie zostaną wyłączone Gdybyś chciał wyłączyć cookie, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) , aby:
natychmiast usunąć pliki cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego,
zablokować pliki cookie,
wyświetlać ostrzeżenie, zanim pliki cookie zostaną umieszczone.

Jeżeli usuniesz lub wyłączysz te pliki cookie, jest możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z pewnych funkcji w tej witrynie

Śledzenie wtyczek mediów społecznościowych – oznacza to pliki cookie innej firmy (sieci społecznościowej), wykorzystywane przez moduły wtyczek mediów społecznościowych, zintegrowanych przez nas z tą witryną, które nie są Funkcjonalne, lecz są wykorzystywane do śledzenia osób w takich celach, jak targetowanie behawioralne, analizy lub badania rynkowe Gdybyś chciał wyłączyć cookie, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) , aby:
natychmiast usunąć pliki cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego,
zablokować pliki cookie,
wyświetlać ostrzeżenie, zanim pliki cookie zostaną umieszczone.

Jeżeli usuniesz lub wyłączysz te pliki cookie, jest możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z pewnych funkcji w tej witrynie

Reklamy innej firmy – oznacza to pliki cookie innej firmy, służące do reklamowania i takich celów, jak targetowanie behawioralne, ograniczanie częstotliwościowe, afiliacja reklam, wykrywanie nieuczciwych kliknięć , badania i analizy rynku, ulepszenie produktu oraz debugowanie
Gdybyś chciał wyłączyć cookie, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) , aby:
natychmiast usunąć pliki cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego,
zablokować pliki cookie,
wyświetlać ostrzeżenie, zanim pliki cookie zostaną umieszczone.

Jeżeli usuniesz lub wyłączysz te pliki cookie, jest możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z pewnych funkcji w tej witrynie

Analityka tej samej firmy – oznacza to pliki cookie wygenerowane przez tą witrynę, aby umożliwić nam pozyskiwanie danych statystycznych o użytkownikach odwiedzających tę witrynę (np. liczby odwiedzających unikalnych, śledzenie problemów z nawigacją w witrynie, wykrywanie często używanych słów kluczowych wyszukiwarek…)
Gdybyś chciał wyłączyć cookie, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) , aby:
natychmiast usunąć pliki cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego,
zablokować pliki cookie,
wyświetlać ostrzeżenie, zanim pliki cookie zostaną umieszczone.

Jeżeli usuniesz lub wyłączysz te pliki cookie, jest możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z pewnych funkcji w tej witrynie

4. Przegląd plików cookie

4.1 Ściśle wymagane

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie Kategoria Data upływu ważności Inna firma
-JSESSIONID Plik cookie używany przez usługę sieciową Apache / Tomcat dla włączenia sesji
-TS110f28 Plik cookie używany przez Web Application Firewall, aby umożliwić przeglądanie tej witryny

4.2 Funkcjonalne

-daikin_langselection Przechowuje Twój ostatni wybór języka Funkcjonalny
-dkProductHistory Przechowuje ostatnio oglądane przez Ciebie produkty (identyfikatory produktów), aby generować przegląd produktów "ostatnio oglądane" -dkProductFacets Przechowuje ostatnio wybrane przez Ciebie aspekty produktów, aby pamiętać wybrane aspekty z wyszukiwarki produktów Funkcjonalny
-productFinder Plik cookie wykorzystywany przez aplikację wyszukiwarki produktów, która przechowuje ścieżkę wyboru produktu, potrzebną w niektórych wyszukiwarkach, abyś mógł dokonać modyfikacji swego wyboru produktu
-compareProducts Plik cookie wykorzystywany przez aplikację wyszukiwarki produktów, która przechowuje wybrany przez Ciebie produkt, aby umożliwić Ci funkcjonalność porównywania produktów
-informationBasket Plik cookie wykorzystywany przez koszyk informacji, przechowujący wybrane przez Ciebie produkty w celu prowadzenia listy do późniejszego odzyskania lub wysyłania wiadomości e-mail -Formstackadmin Plik cookie wymagany do korzystania z usług formularzy sieciowych Formstack
-NID Plik cookie NID firmy Google – unikalny identyfikator wykorzystywany przez aplikacje Google do przechowywania informacji o Twoich preferencjach
-PREF Plik cookie PREF firmy Google wykorzystywany do bezpiecznego przeglądania sieci

4.3 Śledzenie wtyczek mediów społecznościowych

-Uit Te pliki cookie uaktywniają przyciski "Udostępnij" w tej witrynie, aby umożliwić Ci łatwe udostępnianie treści poprzez wiadomości e-mail oraz media społecznościowe Śledzenie wtyczek mediów społecznościowych

4.4 Reklamy innej firmy

-Test_cookie Może być ustawiony przez wtyczkę Google DoubleClick w naszej witrynie, aby zweryfikować, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Google DoubleClick służy poprawie kierowania reklam do Ciebie Reklamy innej firmy

4.5 Analizy tej samej firmy

Ta witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analiz sieciowych firmy Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje “cookies”, aby pomóc tej witrynie analizować sposób wykorzystywania tej witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez ten plik cookie o Twoim korzystaniu z tej witryny (Uwaga: Firma Daikin wybrała stosowanie opcji maskowania adresu (IP Masking), tak aby usługa Google Analytics usuwała ostatni oktet Twojego adresu IP zanim zostanie użyty i przechowany) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do celów oceny Twojego korzystania z tej witryny, kompilowania raportów dla operatorów witryny na temat aktywności witryny oraz oferowania innych usług dotyczących aktywności witryny i korzystania z internetu. Google może także przesyłać te informacje innych firmom w przypadkach wymaganych przez prawo, lub gdy taka inna firma przetwarza te informacje na rzecz Google. Google nie będzie kojarzyć Twego (częściowego) adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi utrzymywanymi przez Google. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach przedstawionych powyżej.

-__utma Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce, kiedy pierwszy raz odwiedzasz te witrynę korzystając z tej przeglądarki. Jeśli ten plik cookie zostanie usunięty przez Ciebie, a przeglądarka następnie odwiedzi te witrynę, nowy plik new __utma zostanie zapisany z odmiennym unikalnym identyfikatorem. Ten plik cookie wykorzystuje się do ustalania unikalnych odwiedzających tę witrynę i jest aktualizowany każdym przejrzeniem strony. Dodatkowo, ten plik cookie jest zaopatrzony w unikalny identyfikator ID, który usługa Google Analytics wykorzystuje, aby zapewniać zarówno ważność, jak i dostępność tego pliku cookie, jako dodatkowego środka bezpieczeństwa. Analizy tej samej firmy (Google Analytics)
-__utmz Ten plik cookie przechowuje typ referencji wykorzystanych przez Ciebie do dotarcia do tej witryny, czy to metodą bezpośrednią, łączem referencyjnym, wyszukiwaniem internetowym, czy w drodze takich kampanii, jak reklama bądź łącze w wiadomości e-mail. Jest on wykorzystywany do obliczeń ruchu sieciowego wyszukiwarki, kampanii reklamowych lub nawigacji poprzez strony tej witryny. Ten plik cookie podlega aktualizacji przy każdym przeglądaniu strony do tej witryny. Analizy tej samej firmy (Google Analytics)
-__utmb Ten plik cookie wykorzystywany jest do ustanawiania i kontynuowania sesji użytkownika z tą witryną. Kiedy przeglądasz jakąś stronę tej witryny, kod Google Analytics podejmuje próbę zaktualizowania tego pliku cookie. Kiedy nie zostanie on znaleziony, zostaje zapisany nowy i zostaje ustanowiona nowa sesja. Za każdym razem, kiedy odwiedzisz inną stronę tej witryny, ten plik cookie jest aktualizowany na utratę ważności w ciągu 30 minut i w ten sposób trwa kontynuowanie jednej sesji tak długo, jak długo kontynuujesz swą aktywność w 30-minutowych interwałach. Ważność pliku upływa, kiedy wstrzymasz swą aktywność na stronie w tej witrynie przez okres dłuższy niż 30 minut. Analizy tej samej firmy (Google Analytics)
-__utmc Ten plik cookie działa razem z plikiem __utmb, określając, czy trzeba, czy nie trzeba ustanowić nowej sesji dla Ciebie. Ważność tego pliku cookie kończy się z chwilą, kiedy zakończysz pracę swej przeglądarki Analizy tej samej firmy (Google Analytics).